РVС дограмата предлага всички предимства, които днес може да се очакват: отлична топло и шумоизолация, красив дизайн и лесна подръжка. Коефициентът им на топлопроводимост е нисък, което предполага много добри изолационни свойства. PVC дограмата образува конденз много по-трудно от алуминиевата. Това обаче в никакъв случай не означава, че при висока влажност над 50% няма да се образува конденз. 

Производителите на профили развиват своите технологии, влагайки усъвършенствани съвременни модификатори, т.е. подобряват качествата на профилите.

Вградената в PVC-профилите стоманена армировка осигурява нужната здравина на профилите.

Profilink Ultra
Profilink Classic
Profilink Premium

REHAU SYNEGO
REHAU GENEO
REHAU EURO-DESIGN 70