Ε85 е модерна фасадна система. Тя е резултат от 2.5 годишни изследвания, които интегрираха ноу-хау на технология за енергийна ефективност и технически характеристики с настоящите и бъдещи изисквания за сградно строителство.

Нейният дизайн, включващ вертикали с 50 мм широчина, гарантира пълно съответствие с най-стриктните международни спецификации и предоставя високи топлоизолационни характеристики и водонепроницаемост.
E85 е система, която обединява различни строителни решения и предоставя на архитекта възможност за проектиране, излизащо извън конвенционалните ограничения. Атриумите, ъгловите конструкции, куполите, пирамидите и извитите конструкции могат да бъдат лесно изградени със системата Е85.
Сертификатите, които системата получи от акредитирани Европейски лаборатории в съответствие с Европейските и американски стандарти, доказаха, че E85 е една от най-добрите същестуващи фасади.

 _E_85

ПРЕДИМСТВА

Системата Ε85 предлага:
• решения за всички съвременни архитектурни изисквания;
• възможност за комбинация на модерни материали (фотоволтаични системи, композитни панели etalbond и др.) за изграждане на цялата външна обвивка на сградата;
• отлична топлоизолация, перфектна водонепроницаемост и ветроустойчивост;
• оптимално използване на алуминия, което гарантира най-доброто съотношение качество / цена;
• широка гама от сертифицирани аксесоари и специални механизми;
• всички необходими елементи, за да се гарантира, че окачената фасада може да получи CE маркировка;
• възможност за прахово боядисване в произволен цвят по RAL, дървесна имитация и други методи за повърхностна обработка – елоксация.

ТИПОЛОГИИ

Системата се предлага в четири различни външни форми:
• С капачка;
• Капачка по хоризонтала- структурна по вертикала
• Структурна по хоризонтала- капачка по вертикала
• Структурна

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вид система – фасадна система с вертикални ихоризонтални профили
• Външен естетичен вид – стъклена стена (структурно остъкляване), алуминиева планка за остъкление (притискаща плоча)
• Интериорна видима ширина – 50 мм
• Дълбочина на вертикалите – 50 – 230 мм
• Дълбочина на хоризонталите – 6 – 235 мм

 
E85

Окачени стъклени фасади