Фирма PROFILINK е заложила на качеството като стратегия за бъдещо развитие. За постигането на целта, Profilink използват най-модерната апаратура и технология на всички нива от производствения процес, постоянно обновява и развива своите фирмени елементи. След като става член на RAL Германия – Асоциация за качество на PVC профили за прозорци – PVC профилните системи на PROFILINK се сертифицират от Институт IFT ROSENHEIM – Germany /най-престижният научно-изследователски център за прозорци и врати в света/.

Profilink Ultra
Profilink Classic
Profilink Premium