PROFILINK Ultra е 3-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени PVC прозорци. Техническата особеност тук е постигането на добри харектеристики на топло и шумоизолация според европейските норми в едно много икономично решение.

  • Uf= 1.5 W/m2K
  • Изключителният коефициент на топлопреминаване позволява достигането на европейските стандартите за енергоспестяване, дори и с нискобюджетните еднокамерни стъклопакети.
  • Шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стълопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.
  • Дебелина на стъклопакета до 30мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла.
  • Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд отговарят на най-високите изисквания.
  • Монтираните в профилната система и завити в армировката обкови предлагат висока степен на базисна противовзломност. Без проблем се достигат и степените на противовзломност от клас WK1, WK2 и WK3.
  • Висококачествени и издържливи, продуктите PROFILINK се открояват с дълготраен период на експлоатация.

profilink ultra

PVC дограма