• 55мм ширина на колони и ригели
  • Топлоизолация до Uf=1.5 W/m2k
  • Голямо разнообразие от колони за високи натоварвания от вятър
  • Разнообразие от дизайн за видимите алуминиеви капаци
  • Възможност за остъкляване със стъклопакет от 24 до 50мм
  • Вариaнт със структурен стъклопакет без алуминиеви капачки, със същите колони и ригели
  • Всички видове вградени отваряеми прозорци (паралелно отваряем, отваряем на горна ос, с двуплоскостно отваряне на вътре, скрито крило с двуплоскостно отваряне)
  • Всички видове повърхности (наклонени, многоъгълни)
  • Неограничен избор от цветове по RAL и възможност за боядисване в дървесен декор.

M6

Окачени стъклени фасади