Фирмата осъществява дейността си в 5 обособени цеха:

  • В първият цех се осъществява оразмеряването и обработката на стъклата;
  • Във втория цех се осъществява производството на алуминиева дограма, както и подготовката на алуминиевите профили за стъклените фасади и има прилежащ към него склад;
  • В третия цех се осъществява производството на PVC дограма;
  • В четвъртия цех се осъществява производството на вентилируемите фасади;
  • В петия цех се изработват стоманените конструкции.
  • Обща площ = 3000 м2.

 
История